SENTRAL GODKJENNING

Erfaring og kompetanse

Dextro bistår din bedrift med å fornye eller å utarbeide søknaden om sentral godkjenning. Vår kompetanse og erfaring gir deg en trygghet ved at søknadene vi leverer er korrekte og i henhold til krav og regelverk.

Sentral godkjenning er en generell prekvalifisering av foretakskvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10), som innebærer at man blir godkjent for ansvarsrett innenfor bygg- og anleggsbransjen. Alle foretak som driver søkepliktig arbeid må erklære ansvarsrett i byggeprosjekter.

Vi utfører både førstegangssøknad, fornyelser, oppgraderinger og utvidelser. Godkjenningen varer i tre år.  

Hos oss er du i trygge hender! Vi passer på å følge opp din bedrift i disse tre årene.