BÆREKRAFT - VÅRE MÅL

Vi tar ansvar

Dextro er et kvalitetssikringssystem for VVS-bransjen. Vi ser vårt ansvar ved å bidra til å nå mål om et bedre og mer bærekraftig HMS, både for vår bedrift, våre kunder og som samfunn. Dextro påser at vårt arbeid er i tråd med FNs bærekraftsmål og at våre løsninger er positive for nåtidens og fremtidens generasjoner. Våre løsninger og prosesser skal gi miljømessige, sosiale og økonomiske gevinster for fremtiden, både nasjonalt og lokalt. Bærekraft og økonomi går hånd i hånd og vi bistår våre kunder til å sette klare mål for sin bedrift for dette.

Helse, miljø og sikkerhet

En god HMS-kultur er viktig for en bærekraftig utvikling i fagbransjen. Dextro skal være en trygg og sikker arbeidsplass hvor de ansatte blir sett, føler seg trygge og blir ivaretatt.

Miljø

Våre kunders tjenester skal komme fremtidens generasjoner til gode. Derfor har Dextro flere digitale rutiner som hjelper våre kunder til å strukturere og sette seg klare valg som bidrar til en bedre miljøprofil.

Dextro har som mål å bidra lokalt og nasjonalt til et mer bærekraftig miljø. Vi gjennomfører primært digitale møter og bidrar til mindre utslipp ved reiser. Vårt kontor er Miljøfyrtårnsertifisert og vi tilstreber å minimere vårt miljøavtrykk. Dextros design og rådgivning er klar for fremtiden, noe som vil gjøre det mulig for våre kunder å redusere miljøpåvirkningen i sine løsninger.

Riktig første gangen!

Dextro har som mål å utføre arbeidet riktig første gangen. Dette minimerer kostnader for våre kunder og bidrar til en sikrere arbeidsplass for våre ansatte.

Vi er ansatte med Lean sertifiseringer som viser vår evne til å tenke og å utføre gunstige og økonomiske løsninger for våre kunder.

Opplæring, utdanning og arbeidsmiljø 

Dextro er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. Vi har fokus på kompetanse og intern kursing for våre ansatte. Dette bidrar til trygghet i vår leveranse til våre kunder. Dextro er opptatt av å bistå og kurse våre kunder til mer effektive og strukturerte arbeidsprosesser som videre gir økonomisk gevinst og en bedre HMS-bærekraft. 

Digitalisering

Dextro er et fremoverlent digitalt kvalitetssystem, som bidrar til digitalisering av fagbransjen og legger til rette for en bærekraftig utvikling. Det forenkler arbeidet til våre kunder til å nå mål om å bidra til et mer bærekraftig miljø, og å effektivisere deres prosesser. Systemets rutiner trygger dessuten helse og sikkerhet for både våre medarbeidere og våre kunder. 

Samfunnsansvar

Vi i Dextro bryr oss om det vi gjør og måten vi gjør det på. Vi legger vekt på ressurs- og energieffektivitet, minst mulig påvirkning på klima og miljø, har respekt for menneske- og arbeidsrettigheter, og opererer etter gjeldende lover og regler. Dextro er ikke bare et kvalitetssikringssystem, men også en bedrift som ser sitt ansvar som en del av hele samfunnet som skal bidra til en ansvarlig og etisk verdiskapning. 

HMS-mål

  • Dextro skal bidra til å minimere miljøavtrykket for både for egen bedrift og våre kunder
  • Vårt arbeid skal foregå uten skade på mennesker, materiell og ytre miljø
  • Dextro skal skape et godt arbeidsmiljø, både internt i bedriften og bidra til dette for sine kunder
  • Alle egne aktiviteter og systemet skal foregå i henhold til gjeldende lover og forskrifter
  • Dextro arbeider kontinuerlig for å redusere faren for ulykker og nestenulykker for vår bedrift og våre kunder