Fagkunnskap, struktur og førsteklasses support 


Support telefon: 908 69 184 

E-post: support@dextro.no

Hverdager kl. 07-16


Elise Støle

Daglig leder
Tlf. 959 29 269
E-post : es@dextro.no

Hilde Tønnessen 

Driftsleder
Tlf. 906 20 088
E-post : hh@dextro.no


Merethe Høines 

Systemkoordinator 
Tlf. 908 69 184
E-post: mh@dextro.no

Silje Sørland

Systemkoordinator
Tlf. 908 69 184
E-post: ss@dextro.no

Camilla Svendsen Haase

Systemkoordinator
Tlf. 908 69 184
E-post : csh@dextro.no 

Susanne Syslak Tønnesen

UX Designer- og informasjonsansvarlig
Tlf. 469 31 303
E-post : sst@dextro.no

 Kristine Anda

  Økonomi- og utviklingsleder
  Tlf. 934 13 091
  E-post: ka@dextro.no