Personvernsbehandling

Vi er opptatt av at du som besøkende på våre nettsider skal være trygge på at vi behandler de opplysningene du gir oss på en sikker måte. Nedenfor kan du lese hvordan vi samler inn og behandler opplysningene om deg, og hvordan du kan be om at vi sletter data om deg selv.

Lagring av informasjon:
Informasjon som blir lagret i vårt CRM-system ved innsending av kontaktskjema:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Mailadresse

Informasjonen vil bli brukt for å kontakte deg, og vil aldri bli brukt til annet enn oppgitt.
Opplysningene dine vil ikke bli solgt eller utlevert til en tredjepart.

Du har rett til å få personopplysningene dine korrigert eller slettet
Du kan når som helst be oss om å rette på uriktige personopplysninger, eller få lagt til opplysninger dersom du mener at de vi har er ufullstendige.

Du kan når som helst be om å få personopplysningene dine slettet, i tillegg kan du pålegge oss begrensninger i behandling av dine personopplysninger

Rett til å kreve innsyn
Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert på deg, og du kan ta kontakt med oss for å få en oversikt over dette, ref. personopplysningsloven §18, 1. ledd. Ønsker du å få utlevert personopplysningene vi har registrert på deg kan du ta kontakt med suppport@dextro.no . Svarfrist på henvendelsen vil være senest 30 dager.